Ostame erinevat tüüpi metsakinnistuid kõige parema hinnaga.

600 kuni 20 000 eurot hektari eest

Kõrgeim hind

Tegutseme Lätis ning Balti riikides aastast 1991.

üle 25 aasta.

Kogemust

Sõlmitud on üle 650 metsa ostu- ja müügitehingu.

Kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid

Usaldusväärsed kliendid

Teeme koostööd välismaa klientidega, kelle hinnad on turuhinnast kõrgmal.

Rahvusvaheline koostöö

Koostöö

Kui oled otsustanud oma metsa või raieõiguse maha müüa, siis võta meiega ühendust ning MRS Vidzeme eksperdid pakuvad teile parimat hinda!
Selgita välja metsa hind

MRS Vidzeme kohta

MRS Vidzeme tegeleb juba üle 25 aasta metsa kokkuostuga, mistõttu oleme saanud oma ala ekspertideks. Ettevõte panustab Läti kestlikku metsamajandamisse, jagades oma kogemusi ka teistega.

Raielankide ning metsa hindamine vastavalt turuolukorrale

Ostame metsi ning võime aidata neid müüa!

Pakume konsultatsioone metsa, raielankide ning noorendike hindamiseks.

Selgita välja metsa hind!

Me pakume

Meie ettevõte ostab igat tüüpi metsi, pakkudes nende eest parimat hinda. Mets võib olla puutumata, aga ka täielikult või osaliselt ülestöötatud. Ühtlasi tasub meie poole pöörduda siis, kui soovite müüa raiesmikku, noorendikku või piirangutega metsamaad. Ühtlasi võib müüdava kinnistu osa olla põllumajandusmaa. Meie pakutavad metsahinnad on ühed Läti kõige kõrgemad.

Ostame ka raieõigust. Lisaks kohalikele ettevõtetele tegutsevad meie riigis raieõiguste ostmisega ka Eesti, Rootsi ja teiste riikide ettevõtted. Metsad on meie ühine väärtus, mistõttu kaaluge hoolikalt, kelle kätte oma kinnistu usaldate. Kui soovite müüa raieõigust, võtke ühendust MRS Vidzeme ekspertidega, kes tegelevad valdkonnas juba aastakümneid ning teavad, kuidas pakkuda klientidele kõige paremat. Raieõiguse hind ei sõltu üksnes puidu kvaliteedist, aga ka turuhindadest ning sellest, kui kergesti metsale ligi pääseb.

MRS Vidzeme tegeleb ka metsa hindamise ehk inventariseerimisega. Selle käigus mõõdetakse puud ning määratakse nad liigiliselt ning teiste kategooriate järgi. Inventariseerimise eesmärk on kindlaks määrata puidu kogus langil. Metsa hidamise käigus mõõdetakse ära kõik kinnistul olevad puud, mõõtes 1,3 meetri kõrguselt nende ümbermõõtu ning määrates kõrguse. Lisaks Teile on ka meie huvides viia metsa hindamine läbi võimalikult täpselt ja kiiresti, et saaksite kiiresti kogu vajamineva informatsiooni.

Meie ettevõtte ekspertidel pole mitte üksnes teoreetilised, aga ka igakülgsed praktilised teadmised ning kogemused, mida oma klientidega rõõmuga jagame. Kui Teid huvitab maa või metsa müük, või on mõni teine küsimus, võtke meiega ühendust ning aitame Teil leida igale olukorrale parima lahenduse.

Tagasiside

Mida räägivad kliendid meie kohta

Miks valida MRS Vidzeme?

Praegu tegutsevad väga paljud ettevõtted metsa kokkuostmisega, ent mitte kõik ei suuda tagada selliseid tingimusi, mida meie.

  • Meil on alati parim võimalik hind. Kõik metsa- või maaomanikud otsivad alati selliseid ettevõtteid, kes võimalikult head hinda pakuvad. Meie pakutav hind sõltub kinnistust ning jääb 600 ning 20 000 euro vahele hektari kohta. Kui soovite teada, milline oleks teie metsa hind, võtke ühendust MRS Vidzeme ekspertidega.
  • Meil on 20 aasta pikkune kogemus metsade ostmisel. Nagu igas teiseski valdkonnas, on ka siin kogemustel oluline roll. Oma tegevuse jooksul on ettevõte koostööd teinud väga erinevate klientidega ning seega on kogunenud pagas, mis tagab teilegi parima teeninduse.
  • Me ostame igat tüüpi metsakinnistuid. Meie poole võib pöörduda erinevate metsadega – uurime ning hindame olukorda, pakume võimalikke lahendusi ning saadame oma pakkumise. Tasu kätte tehingu sõlmimise päeval. Hindame kõrgelt seda, kui kliendid soovivad pakkumise saada ning tehingu kiiresti sõlmida, mistõttu pakume võimalust müüdud metsa eest saada tasu kätte lepingu sõlmimise päeval. Võime teha koostööd ka omaniku esindajatega.
  • Tasu kätte tehingu sõlmimise päeval. Hindame kõrgelt seda, kui kliendid soovivad pakkumise saada ning tehingu kiiresti sõlmida, mistõttu pakume võimalust müüdud metsa eest saada tasu kätte lepingu sõlmimise päeval. Võime teha koostööd ka omaniku esindajatega.
  • Individuaalne lähenemine klientidele. Hindame iga olukorda hoolikalt ning võtame arvesse kõiki aspekte, leidmaks parim lahendus.